Om oss

Vi skulle kunna skriva flera spaltmeter om vilka vi är och redogöra siffror från flera år med fina ekonomiska resultat. Men låt oss hålla det kort. Vi brinner för att hjälpa våra kunder!

Vår historia

Fröet till det som blev Biolit såddes på en bar en sen kväll år 2001 i Reykjavik, Island. De två bargästerna, Klas och Martin, hade en vilja och lust att skapa något nytt och bättre. Under nästan ett decennium fick idén växa fram och när den väl tagit form fanns ingen återvändo. Det var året 2011 och Biolit hade grundats!

Ledorden fanns med oss redan från början – Kompetenta, Ärliga och Snabba. Redan under det första säljmötet gav ledorden vägledning och en lång kundrelation skapades. Vi kunde konstatera att vi var på rätt väg!

Nu omformulerades ledorden till värdeord och vi kunde känna att värderingarna gav oss styrning och riktning. För oss är värderingarna ett sätt att identifiera sig med, de beskriver vad vi känner för varandra och vårt arbete. Balans, Glädje och Resultat kom att bli våra värdeord under många år. ”Vi tror att med frihet växer engagemang. På Biolit får jag möjlighet att hitta rätt balans mellan jobb och fritid.

Viktiga milstolpar på vår resa var att nå 20 anställda och att omsätta 100 Mkr. Nu har flera år gått sedan vi passerade dessa och nya visioner har gett oss riktning och mål. Vi har vuxit organiskt år efter år men med bibehållen fokus på individen. Vår målsättning är alltid vara det personliga och familjära konsultbolaget.

Under Biolits konferensresa till Island 2019 justerades värderingarna och idag vägleds vi av Stolthet, Glädje och Frihet. Där och då, i Reykjavik, slöts cirkeln och vår resa tog ny fart.

Biolit team

Våra värderingar

Stolthet

Vi känner stolthet över att aktivt driva den tekniska utvecklingen framåt och bidra med ett bestående värde till våra kunder och deras användare.

Glädje

För oss innebär glädje att få arbeta med det vi brinner för - tekniken, affären och människan. Vi har kul på jobbet vilket gör oss till gladare människor generellt.

Frihet

Frihet är att själv kunna påverka och styra sin egen vardag för att finna sin egen balans. Vi tror att med frihet kommer inte bara glädje och stolthet utan också en hållbar prestation över tid.