Villkor och användande av personuppgifter på Biolit AB

Biolit har som mål att hjälpa sina kunder att hitta rätt konsult till deras organisation och projekt.
Biolit samarbetar med flera leverantörer som kan vara andra större konsultbolag, mindre konsultbolag eller enmansföretagare detta i syfte att hitta rätt konsult till företagets kunder.
I och med denna processen kommer vi att spara konsultprofil, namn, telefonnummer och emailadresser.
Biolit följer rutinerna enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

- Om du önskar få tillgång till uppgifter som Biolit har sparat om dig, vänligen kontaka oss.

- Uppgifter som finns sparat kommer att raderas efter 2 år om det inte finns anledning och behov att spara dessa ytterligare tid.

- Endast Biolit AB har rätt att använda de sparade uppgifter, i huvudfokus att hitta rätt konsultuppdrag för våra leverantörer.

- Sparade personuppgifter är säkerhetsskyddade och endast behörig personal på Biolit AB har tillgång till denna.